Servizo de Apoio Integral ás Mulleres Coidadoras (SAIC) (2023)

imagen web SAIC

O Servizo de Apoio Integral a Mulleres Coidadoras (SAIC) é un proxecto de carácter innovador, financiado pola Xunta de Galicia, cuia finalidade é mellorar e favorecer a saúde e a calidade de vida das coidadoras, excoidadoras ou potenciais coidadoras de persoas con diversidade funcional, no ámbito familiar, fomentando a súa participación en actividades de autocoidado e de participación social, así como o exercicio dunha cidadanía activa. Trátase dun programa de continuidade, iniciado en 2011, que pretende complementar os servizos xa existentes no ámbito da dependencia, ofrecendo actuacións de: información e asesoramento individualizado, talleres formativos e outras actividades grupais para as participantes.

Objetivos del proyecto:

Objetivos del proyecto:
  • Favorecer o exercicio dos dereitos das mulleres e dunha cidadanía activa, a través do seu empoderamento persoal e a súa activación social e laboral.

Población destinataria:

Mujeres cuidadoras informales de personas dependientes
Web del proyecto: www.cuidadanas.es
Ficha técnica

Ámbito geográfico:

Autonómico

Ámbito territorial:

Galicia

Inicio del proyecto:

01/01/2023

Fin del proyecto:

31/12/2023

Contribución a los ODS:

Entidades financiadoras:

Servizo de Apoio Integral ás Mulleres Coidadoras (SAIC) (2023)

Servizo de Apoio Integral ás Mulleres Coidadoras (SAIC) (2023)