Servizo de Apoio Integral ás Mulleres Coidadoras (SAIC 2018)

Logo_SAIC_cuidadanas

O Servizo de Apoio Integral ás Mulleres Coidadoras é un proxecto cuxo obxectivo é mellorar a calidade de vida das coidadoras non profesionais no ámbito familiar a través do fomento da súa activación persoal e social. Trátase dun programa de continuidade, que pretende complementar os servizos xa existentes no ámbito da dependencia e ofrece actuacións de: información e asesoramento individualizado, talleres formativos e outras actividades grupais con coidadoras e, no seu caso, sensibilización con poboación en xeral.

Objetivos del proyecto:

  • Facilitar información ás usuarias sobre temas relacionados con saúde, autocuidado, participación social e recursos.
  • Prestar un apoio e asesoramento individualizado a cada usuaria e facilitarlle un itinerario personalizado de activación en función das súas necesidades.

Población destinataria:

Mujeres cuidadoras informales de personas dependientes
Web del proyecto: http://www.cuidadanas.es/
Ficha técnica

Ámbito geográfico:

Estatal

Ámbito territorial:

Galicia La Coruña

Inicio del proyecto:

01/01/2018

Fin del proyecto:

31/12/2018

Contribución a los ODS: