Igualdade, interculturalidade e convivencia en A Coruña

EpD 2018

Fundación Mujeres desenvolveu o proxecto “Igualdade, interculturalidade e convivencia en A Coruña” de cara a contribuír á xeración dunha conciencia crítica na poboación de Galicia, especialmente a máis nova, que permita cuestionar as desigualdades sociais que se dan na nosa sociedade, considerando que é necesario seguir incidindo na igualdade entre homes e mulleres.

Objetivos del proyecto:

  • Obxectivo xeral: Contribuír á promoción dunha cidadanía global concienciada sobre a igualdade de xénero e a defensa dos Dereitos Humanos de todas as mulleres.
  • Obxectivo específico: Fomentada a importancia da convivencia e a interculturalidade desde unha perspectiva de xénero e de respecto das diversidades, en centros educativos da provincia.

Población destinataria:

Estudiantes /de primaria/secundaria…
Ficha técnica

Ámbito geográfico:

Provincial

Ámbito territorial:

La Coruña

Inicio del proyecto:

01/09/2018

Fin del proyecto:

31/12/2018

Documentos relacionados:

Contribución a los ODS:

Entidades financiadoras: