Utilizamos cookies para optimizar nuestro sitio web y nuestro servicio. Leer más Aceptar

Servizo de Apoio Integral a Coidadoras no Medio Rural (2018) Programa cofinanciado pola Deputación de A Coruña que engloba diferentes accións encamiñadas a mellorar a saúde e a calidade de vida das coidadoras informais de persoas dependentes, prestándolles distintos apoios e axudándolles a minimizar as problemáticas derivadas das tarefas do coidado.
Objetivos:
Obxetivo xeral: Mellorar a calidade de vida das coidadoras de personas dependientes no contorno familiar do medio rural da provincia da Coruña. Obxetivos específicos: - Facilitar información e asesoramento sobre o programa e sobre outros servizos e recursos existentes en nos territorios do proxecto. - Ofrecer acompañamento individualizado e seguimento continuo de cada caso. - Promover espazos de participación as usuarias e fomentar su activación persoal e social. - Afianzar a coordinación cos recursos socio sanitarios do ámbito da dependencia.
Poblacion Destinataria:
Persoas coidadoras do ámbito familiar dos Concellos de Bergondo, Cambre, Abegondo, Pontedeume, Sada, Curtis-Teixeiro, Ordes, Culleredo, Ortigueira e San Sadurniño.
  • Financiado Por: Diputación de A Coruña.
Entidades Socias:
  • Diputación de A Coruña
  • Año Inicio: 2018
  • Año Final: 2018
Documentación Asociada: