Inicio > Noticias > Os homes de El Viejo reflexionan sobre o seu rol na prevención e tratamento do Cancro genito-mamario, como un medio para achegar ao coidado das súas parellas
Jul
31
2017
Módulo III: “Coidado da Saúde Sexual e Reprodutiva no Home”
Os homes de El Viejo reflexionan sobre o seu rol na prevención e tratamento do Cancro genito-mamario, como un medio para achegar ao coidado das súas parellas
Fundación Mujeres - Delegación Galicia
Durante o mes de xullo os homes das comunidades rurais participan nos talleres do tema 3 do terceiro módulo de formación do Curso Masculinidades e SSSR.
No marco do proxecto “Prevención de la Violencia de Género y mejora de la Salud Sexual y Reproductiva de las mujeres en 10 comunidades de El Viejo, Chinandega (Nicaragua) Fase 2”,  executado por APADEIM e Fundación Mujeres e cofinanciado pola Xunta de Galicia, están a desenvolverse os talleres do terceiro módulo formativo relativos á saúde materna e SSR nas mulleres. 
 
Parte dos obxectivos deste taller de formación implican dar a coñecer ao grupo de homes os órganos sexuais externos e internos das mulleres e as súas funcións. Así mesmo, coñeceron as afectacións máis habituais á saúde das en relación ás enfermidades cancerígenas (mamas, cérvico - uterino). Desde a adquisición destes novos coñecementos, os integrantes do grupo fixéronse máis empáticos cara ao coidado das mulleres, atendendo unha sentida necesidade de que eles, desde os seus roles de referentes afectivos, tamén poden achegar ao benestar das súas compañeiras de vida. Así o manifestaban algúns homes do grupo: "Cando non coñecemos algo, todo o facemos grande. Un home que non quere entender a necesidade de que unha muller se coide, non é un bo esposo, hai moitos homes que lle prohiben ás súas esposas atenderse e con iso danan ás súas parellas de forma que ata poden perder a vida".
 
Este tipo de talleres contribúen a que o grupo de referentes afectivos estean a mostrar unha maior apertura cara ao apoio ás súas parellas desde un enfoque de coidado á saúde das mulleres, todo isto sumado a un enfoque de respecto cara ao benestar persoal. Algúns homes, ademais, fan mención á necesidade de atender o benestar das mulleres e para iso demandan máis talleres formativos que lles ofrezan información das casusas e efectos do cancro de pescozo uterino, medidas de prevención, todo desde unha perspectiva vivencial nas contornas familiares e comunitarias e que, ao mesmo tempo, desmitifiquen os tabús que versan contorna a estas afectacións á saúde das mulleres.