Utilizamos cookies para optimizar nuestro sitio web y nuestro servicio. Leer más Aceptar

Inicio > Noticias > Da comezo un novo proxecto de Cooperación internacional para mellorar a autonomía económica e social das mulleres da Parroquia de Quisapincha, Tungurahua (Ecuador)
Jul
10
2019
Iniciativa promovida por Fundación Mujeres en colaboración coa Fundación Humana Pueblo a Pueblo - Ecuador
Da comezo un novo proxecto de Cooperación internacional para mellorar a autonomía económica e social das mulleres da Parroquia de Quisapincha, Tungurahua (Ecuador)
Fundación Mujeres - Delegación Galicia
O pasado 1 de xullo deu comezo o proxecto “Fomentando iniciativas produtivas con valor agregado para a redución da pobreza e a exclusión das mulleres da Parroquia de Quisapincha, Tungurahua” cofinanciado pola Xunta de Galicia.

A principios do presente mes de xullo, e grazas á cofinanciación da Xunta de Galicia, Fundación Mujeres puxo en marcha o proxecto “Fomentando iniciativas produtivas con valor agregado para a redución da pobreza e a exclusión das mulleres da Parroquia de Quisapincha, Tungurahua”, en colaboración coa Fundación Humana Pueblo a Pueblo – Ecuador.

 
Devandito proxecto será implementado na Parroquia de Quisapincha (Provincia: Tunguragua, Cantón: Ambato). Concretamente, traballarase con produtoras e produtores das comunidades de Puganza, Cachilvana Chico, Putugleo e Condezán. 
 
Este proxecto ten como finalidade contribuír a eliminar a feminización da pobreza da poboación rural da serra ecuatoriana a través de modelos produtivos inclusivos e sustentables, entendendo a pobreza dunha forma multidimensional e vinculada á discriminación e a desigualdade que viven determinados grupos sociais, como son as mulleres, rurais e indíxenas, poboación meta do proxecto. 
 
Desde o proxecto, búscase mellorar a autonomía económica e social das mulleres fomentando iniciativas produtivas con valor agregado na parroquia de Quisapincha, Tungurahua, mediante un proceso integral de empoderamiento socioeconómico e de mellora da produtividade. Para iso tratarase de aumentar a autonomía económica das mulleres mediante o apoio a iniciativas produtivas baixo un enfoque de cadea de valor e agroecología.
 
Así mesmo traballarase o fortalecemento da conciencia crítica de xénero das asociacións de produtoras/é, da súa membresía e da poboación local, para fomentar a participación das mulleres nos postos directivos e na toma de decisións. Fomentarase tamén a deconstrucción das masculinidades tradicionais para a xeración de relacións igualitarias home-muller, así como a prevención da violencia de xénero.
 
Este proxecto desenvolverase ademais, desde o compromiso cos enfoques de Dereitos Humanos, Interculturalidad e Sustentabilidade.