Inicio > Noticias > As mulleres e homes de El Viejo reflexionan sobre aspectos positivos que ten nas súas vidas a formación e o acompañamento emocional
Ago
24
2017
Espazos formativos sobre saúde sexual e reprodutiva
As mulleres e homes de El Viejo reflexionan sobre aspectos positivos que ten nas súas vidas a formación e o acompañamento emocional
Fundación Mujeres - Delegación Galicia
As actividades formativas promovidas desde o proxecto, con enfoque transversal de xénero e dereitos humanos, están dirixidas ao coidado e mellora da saúde sexual e saúde reprodutiva dos grupos meta.

No marco do proxecto "Prevención de la Violencia de Género y mejora de la Salúd Sexual y Reprodutiva de las mujeres en 10 comunidades de El Vijeo, Chinandega (Nicaragua) Fase 2", cofinanciado pola Xunta de Galicia e executado por APADEIM e Fundación Mujeres, están a afianzarse os espazos formativos e talleres como un medio establecer relacións positivas entre os grupos de mulleres e homes.

 
Desde as accións de formación as persoas participantes nas sesións están a realizar un proceso de reflexión vivencial para aprender, e desaprender, de forma dinámica, lúdica e participativa aqueles comportamentos que transgreden o benestar emocional e de saúde nas persoas, sendo un factor indispensable para iso, o intercambio de experiencias entre participantes. Isto dálle un carácter case terapéutico a estes espazos formativos, aspecto que está a ser exaltado de forma positiva polas e os integrantes dos grupos metas:
 
 "eu sinto que estes talleres non só son aprender, senón tamén para compartir o que cada un pensa, eu por exemplo cando veño, sei que aquí entre nós hai un espazo e algo que é moi noso, iso fai que un se motiva aínda máis por asistir a estas charlas" (home participante do taller SSSR).
 
As mulleres expresan que estes espazos, permítelles falar sobre as súas vivencias, sobre as formas de relacionarse cun enfoque de dereito, onde elas son vistas como suxeitas, onde lograron falar das súas emocións, os seus sentimentos, vivencias e recibiron consellos das outras mulleres. Para algunhas foi un espazo de desafogo, choraron, aprendido e rido, desde o encontro entre mulleres, reflexionando sobre situacións e condicións comúns que afectan as súas vidas:
 
"Eu pensaba soamente que os homes non queren cambiar, pero cambian, só hai que saber explicarlles ben as razóns, así me di unha das mulleres neste grupo e agora eu estou a lograr aos poucos que a miña parella entenda cada vez máis a importancia de relacionarnos mellor e coidarnos" (muller participante do taller SSSR).